Tag Archives: tuyển giáo viên cơ bản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN KHOA CƠ BẢN Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự và phát triển, Trường Trung Cấp Nghề Phúc Yên tuyển dụng 05 Giáo viên Khoa cơ bản  Công việc cụ thể: – Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình,  tài liệu tham khảo […]

0969 227 255