Tag Archives: LỚP TRUNG CẤP DU LỊCH K49

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM HỌC 2022 – 2023 Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, cao […]

0969 227 255