NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Nghiệp vụ nhà hàng là ngành đào tạo kỹ năng và kiến thức cơ bản, cần thiết và khả năng xử lý tình huống cho mỗi nhân viên thuộc từng cấp bậc, bộ phận khác nhau. Với mục đích nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng, mang lại doanh thu cao cho nhà hàng, khách sạn. Nghiệp vụ của nhân viên phần lớn sẽ quyết định đến sự phát triển và thành công của địa điểm kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cụ thể là trong việc phục vụ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình.

  1. Thời gian đào tạo: từ 1.5 – 3 năm
  2. Đối tượng:

+ Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương sau khi học xong sẽ được cấp 1 bằng Trung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng.

+ Tốt nghiệp Trung học cơ sở được cấp 2 bằng: 1 Bằng tốt nghiệp phổ thông chính quy và 1 Bằng Trung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng. (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

  1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo nhân lực trực tiếp nghề nghiệp vụ nhà hàng, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và có khả năng tự tìm việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. Người học có trình độ lý luận, phẩm chất chính trị, có đạo đức, tư cách tốt, yêu ngành, yêu nghề.

     4. Kỹ năng nghề:

+ Tổ chức được quá trình phục vụ khách tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ khác nhau;

+ Đón tiếp khách thân thiện, đúng quy trình;

+ Giao tiếp hiệu quả với khách bằng tiếng Việt và tiếng Anh ở trình độ giao tiếp cơ bản;

+ Đặt bàn ăn và phục vụ các bữa ăn điểm tâm, trưa, tối, tiệc Âu, Á; phục vụ các loại đồ uống với món ăn đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Lựa chọn và tổ chức linh hoạt các phương án phục vụ khách ăn uống theo yêu cầu; phối hợp với các bộ phận liên quan phục vụ khách các loại đồ uống, đồ ăn đúng quy trình, đúng thời gian quy định và đảm bảo vệ sinh, an toàn;

+ Thực hiện được các biện pháp vệ sinh, an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong quá trình chuẩn bị và phục vụ khách ăn uống;

+ Xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ đảm bảo hài lòng khách hàng và cân đối quyền lợi của doanh nghiệp;

+ Làm việc độc lập, theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

+ Hướng dẫn được kỹ năng nghề cho người học vào công việc;

+ Tìm và tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Trong quá trình học tập học sinh, sinh viên được trải nghiệm thực tế tại một số các địa điểm, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn trong cả nước.

  1. Nội dung chương trình học

– Số lượng môn học, mô đun: 25.

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 63 tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.427 giờ;

– Khối lượng lý thuyết: 640 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 948 giờ.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí: Trực tiếp tham gia quản lý, phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn trong nước hoặc nước ngoài như: Làm kỹ thuật viên nghiệp vụ Bàn, Bar; Giám sát viên nghiệp vụ Bàn, Bar; Làm tổ trưởng Bàn, Bar tại các nhà hàng khách sạn; Trợ lý giám đốc nhà hàng, khách sạn.

Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

0969 227 255