ĐIỆN NƯỚC

Nghề sửa chữa điện nước là một trong những nghề học nhanh nhất, các kỹ thuật điện – nước đều hoạt động theo nguyên lý chung và ít khi thay đổi. Hơn nữa học nghề điện thì thực hành cũng dễ dàng và nhanh lên tay nghề.

  1. Thời gian đào tạo: từ 1.5 – 3 năm
  2. Đối tượng:

+ Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương sau khi học xong sẽ được cấp 1 bằng Trung cấp nghề Điện nước.

+ Tốt nghiệp Trung học cơ sở được cấp 2 bằng: 1 Bằng tốt nghiệp phổ thông chính quy và 1 Bằng Trung cấp nghề Điện nước. (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

  1. Mục tiêu đào tạo:

+ Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo, công dụng, phân loại đường ống, thiết bị, công trình của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước;

+ Trình bày đư­ợc sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ, máy thi công thông dụng trong nghề điện nước;

+ Mô tả được quá trình biến dạng của ống khi có ngoại lực tác dụng;

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;     

+ Khai triển được các chi tiết, phụ kiện đảm bảo cho gia công, lắp đặt;

+ Trình bày đư­ợc phương pháp lắp đặt, vận hành, quản lý hệ thống ống cấp, thoát nước, phù hợp với yêu cầu thi công.

  1. Kỹ năng nghề:

+ Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề điện nước;

+ Lựa chọn được các loại vật tư­, thiết bị, phụ kiện phù hợp với yêu cầu gia công, lắp đặt; 

+ Lấy dấu, cắt, ren, uốn, hàn tạo ra các chi tiết, phụ kiện, mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp đặt, vận hành, quản lý được hệ thống ống cấp, thoát nước thông dụng trong công trình, ngoài công trình theo thiết kế;

+ Vận hành được trạm xử lý cấp, thoát nước đúng quy trình;

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

  1. Nội dung chương trình học

– Số lượng môn học, mô đun: 30

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 70 Tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1520 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 442 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1244 giờ

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tìm việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Điện nước, xây dựng trên toàn quốc và xuất khẩu lao động.

0969 227 255