LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Trình độ đào tạo Thời gian đào tạo Văn bằng tốt nghiệp Hình thức và đối tượng tuyển sinh
1 Sơ cấp < 12 tháng Chứng chỉ Theo nhu cầu của người học
2 Trung cấp 2 năm Bằng tốt nghiệp trung cấp  Xét tuyển, tốt nghiệp THCS
3 Văn hóa THPT + Trung cấp 3 năm Bằng tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp THPT
Cao đẳng Học tiếp từ 

1 – 1,5 năm

Bằng cao đẳng (Kỹ sư thực hành)
4 Cao đẳng 3 năm Bằng cao đẳng 

(Kỹ sư thực hành)

Xét tuyển, tốt nghiệp THPT
5 Cao đẳng chương trình chất lượng cao 3 năm Bằng cao đẳng chương trình đào tạo chất lượng cao 

(Kỹ sư thực hành)

6 Cao đẳng liên thông 1 – 1,5 năm Bằng cao đẳng (Kỹ sư thực hành)

Xét tuyển, tốt nghiệp trung cấp trở lên

 

0969 227 255