BAN QUẢN SINH

CÔNG TÁC HS – SV

1. Chức năng

Giúp việc cho Ban Giám Hiệu, quản lý, đảm bảo giờ giấc sinh hoạt của học sinh sinh viên (HSSV) trong thời gian học tập và lưu trú tại trường.

2. Nhiệm vụ

-Tổ chức tiếp nhận hồ sơ HS-SV trúng tuyển vào trường(sau khi có quyết định phân lớp), phối hợp với GVCN cử cán bộ lớp. Xử lý những trường hợp không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ nhận trường. Tổ chức tiến hành cấp thẻ HS-SV, thẻ BHYT, giảm vé tàu xe cho HS-SV.

– Quản lý toàn diện về công tác HSSV kể cả những lớp liên kết đặt tại trường trong phạm vi được Hiệu trưởng giao.

– Phối hợp vơi  cơ quan y tế tổ chức khám sức khỏe cho HSSV mới nhập trường, ra trường, xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.

– Triển khai công tác BHYT, BHTT cho HSSV, phối hợp với các cơ quan BH, các đơn vị có liên quan giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức “tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu mỗi khóa học.

– Phối hợp với GVCN tổ chuyên ngành để phân loại HSSV theo từng học kỳ, năm học, kháo học theo quy chế hiện hành để trình Hiệu trưởng.

– Đề xuất với Hiệu trưởng về công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân HSSV vi phạm nội quy, quy chế, giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển các HSSV bị thi hành kỷ luật ở mức độ đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương.

– Căn cứ chế độ học bồng, học phí và trợ cấp xã hội hiện hành, hướng dẫn HSSV làm các thủ tục để nhà trường xem xét.

– Đôn đốc việc thu học phí HSSV 

– Phối hợp với Đoàn THCS HCM, các Phòng, Ban chức năng, GVCN tạo điều kiện cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, công tác giáo dục thể chất và các hoạt động ngoại khóa khác.

– Phối hợp với chính quyền địa phương nơi trường đóng trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm quy tắc  bảo vệ trật tự trị an, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, theo dõi tình hình ngoại trú của HSSV định kỳ, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối ngoại giữa lãnh đạo nhà trường đối HSSV, làm đầu mối giải quyết và trả lời các khiếu nại của HSSV. Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của nhà trường và các cơ quan cấp trên về công tác HSSV; Tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV.

3. Thông tin liên hệ

Phòng công tác HS-SV P301, Tầng 1, Nhà A3

Hotline: 0912 227 255

0969 227 255