Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 về xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” của nhà trường, ngày hôm nay 13/02/2023 trường trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phúc Yên xây dựng kế hoạch trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Mục đích của chương trình là tổ chức, thực hiện trồng cây xanh, sạch đẹp nhằm tuyên truyền, giáo dục, mục đích ý nghĩa của “trồng cây”; Động viên học sinh tích cực tham gia trồng cây và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái, tác dụng của cây xanh, bóng mát xung quanh môi trường mình đang học tập.

Trong chương trình trồng và chăm sóc cây xanh có sự góp của cán bộ, giáo viên, các thành viên của câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh của trường nghề và cán bô, giáo viên và học sinh của Trung tâm.

Việc tổ chức các hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh giúp cho các em học sinh trong nhà trường có những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, biết trân trọng giá trị lao động./.

About admin

0969 227 255