Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ là đơn vị giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập năm 28/6/1973. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, ngày 12/12/2006 Bộ trưởng – Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1221/QĐ- BXD thành lập Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ trên cơ sở Trường Nghiệp vụ và Kỹ thuật xây dựng thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam.

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Vinaconex đã ra quyết định số 1721/QĐ-BXD chuyển giao chủ sở hữu Trường trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ Vinaconex sang trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giáo dục Phúc Yên, thuộc Sở Lao Động thương binh và xã hội Vĩnh Phúc.

Đến năm 2020, trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn tự hào về truyền thống của nhà trường. Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Xây dựng và Nghiệp sẽ ngày càng lớn mạnh, góp phần xứng đáng vào thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trường có chức năng và nhiệm vụ đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và của người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo