Đào tạo

STT Trình độ đào tạo Thời gian đào tạo Văn bằng tốt nghiệp Hình thức và đối tượng tuyển sinh
1 Sơ cấp <12 tháng Chứng chỉ Theo nhu cầu của người học
2 Trung cấp 2 năm Bằng TN Trung cấp Xét tuyển, 

tốt nghiệp THCS

3 Văn hóa THPT 

+ Trung cấp

3 năm Bằng TN Trung cấp, TN THPT
+ Cao đẳng Học tiếp từ 

1-1,5 năm

Bằng Cao đẳng 

(Kỹ sư thực hành)

4 + Cao đẳng 3 năm Bằng Cao đẳng 

(Kỹ sư thực hành)

Xét tuyển, 

tốt nghiệp THPT

5 Cao đẳng chương trình chất lượng cao 3 năm Bằng Cao đẳng chương trình đào tạo chất lượng cao 

(Kỹ sư thực hành)

6 + Cao đẳng liên thông 1-1,5 năm Bằng Cao đẳng 

(Kỹ sư thực hành)

Xét tuyển, 

tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Cơ sở vật chất của nhà trường

  • Tại trụ sở chính: 349, Trường Chinh, Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
  • Các phòng học được sử dụng chung: 16 phòng (54m2 /phòng)
  • Xưởng thực hành: 14 xưởng
  • Công trình phục vụ: Hội trường, thư viện, khu thể thao, ký túc xá…
0969 227 255