PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

GIỚI THIỆU

1. Chức năng – nhiệm vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện chức năng tham mưu và có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương và công tác hành chính tổng hợp, quản trị đời sống.

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng, quy hoạch công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng kế hoạch biên chế nhân sự, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

– Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ, giáo viên, nhân viên; theo dõi, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách.

– Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và Học sinh -Sinh viên.

– Chủ trì và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, bản tin, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động xã hội khác.

– Phối hợp với phòng Đào tạo và các Khoa trong việc tuyển sinh, phân công công tác và quản lý Cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh.

– Nhận xét định kỳ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo phân cấp.

– Sắp xếp tổ chức bộ máy, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể, xác định chức trách (quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức, cá nhân trong trường).

– Theo dõi, đôn đốc các tổ chức và cá nhân thực hiện chức năng nhiệm vụ, chế độ công tác và lề lối làm  việc đã được quy định.

– Tiếp nhận, phân phối và theo dõi thực hiện các công văn giấy tờ gửi đến, gửi đi các nơi trong và ngoài nhà trường, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng đúng thủ tục hành chính, lưu giữ các văn bản chung; hướng dẫn các tổ chức trong nhà trường xây dựng và bảo quản hồ sơ lưu trữ. 

– Quản lý con dấu của nhà trường, cấp và chứng nhận các loại giấy tờ như: Giấy giới thiệu, giấy công tác.

– Tổ chức và thực hiện các việc in ấn, đánh máy, phôtô tài liệu, giữ liên lạc điện thoại,  hường trực, bảo vệ, vệ sinh, tiếp khách, giao dịch, hiệu lệnh giờ giấc, theo dõi đôn đốc toàn trường thực hiện theo đúng thời gian lao động  đã quy định.

– Xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng và đôn đốc việc thực hiện, tổ chức việc phối hợp hoạt động của các phòng, khoa, đơn vị trong nhà trường.

– Tổng hợp tình hình các mặt công tác và làm báo cáo định kỳ, báo cáo tháng và bất thường, tổng hợp kế hoạch tuần, tháng và các loại thống kê theo yêu cầu của cấp trên.

– Báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua nhà trường; phối hợp với phòng Đào tạo đề xuất các chủ trương và biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” trong nhà trường.

– Quản lý và điều tiết hoạt động của các hội trường, phòng họp, phòng học, chuẩn bị nước uống cho phòng lãnh đạo, cán bộ,  giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên khi có yêu cầu. 

– Làm nhiệm vụ thường trực và thư ký các cuộc họp của toàn trường.

– Sắp xếp, điều xe công tác theo kế hoạch của Hiệu trưởng giao.

– Chỉ đạo công tác y tế học đường.

– Tổ chức thực hiện những công việc xã hội của nhà trường đối với địa phương nơi trường đóng như: tiếp dân, hội họp, bầu cử, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân… 

– Tổ chức công tác bảo vệ trật tự trị an; đăng ký hộ khẩu, lập hộ tịch, theo dõi tạm trú, tạm vắng. Tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai… 

– Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường.

– Đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn trong nhà trường. 

– Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

* Nhiệm vụ Quản trị – Thiết bị dạy học

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Cơ sở vật chất của Trường.

– Quản lí tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị; Sử dụng bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị; đảm bảo cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc; vệ sinh, môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; Quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng và cảnh quan trong nhà trường.

– Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo về công tác quản li, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị theo quy định của pháp luật. 

– Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm trang thiết bị; bảo quản, duy tu các khu nhà và phòng học; sửa chữa và thay thế các thiết bị điện, nước, vệ sinh, ..trong toàn trường.

– Tăng cường công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự; kiểm soát khách ra, vào cơ quan, trông giữ xe; thường xuyên kiểm tra và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm cơ sở vật chất của nhà trường hoạc xâm hại sức khỏe, tính mạng cán bộ, giáo viên, nhân viên và Học sinh – Sinh viên nhà trường.

– Quản lí và phân công hợp lí nhân viên tổ lao công đảm bảo vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường luôn sạch sẽ, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp phục vụ nhiệm vụ dạy và học ở trường.

– Quản lí và lưu trữ hồ sơ về xây dựng, nhà đất; hoàn thiện các thủ tục và quản lí cơ sở vật chất, trường sở, đất đai của trường. Thực hiện và quản lí tố công việc xây dựng sửa chữa nhỏ trong nhà trường theo sự phân công.

2. Thông tin liên hệ 

Phòng tổ chức hành chính – Tầng 2, Nhà A1 

Hotline: 0912 227 255

0969 227 255