Phòng Hợp tác và Quan hệ Doanh nghiệp

PHÒNG HỢP TÁC VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

1. Chức năng

Giúp việc, tham mưu cho BGH về việc: Thu nhận, phân tích thông tin về các đơn vị, doanh nghiệp, thị trường lao động, bao gồm: Nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn, yêu cầu trình độ, yêu cầu tìm kiếm ứng viên, xu thế tuyển dụng mới, kỹ năng cần thiết của HS-SV tại các đơn vị, doanh nghiệp. Từ dó, tạo nền móng tâm lý, chuẩn bị tốt nhất cho HS-SV sau khi ra trường làm việc.

2. Nhiệm vụ

– Xây dựng và tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trong, ngoài nước cho người học và thực tập sinh, chương trình trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp về việc trải nghiệm thực tế trước và sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.

– Phối hợp với các đơn vị để mở các lớp học ngoại ngữ, các lớp học nghề ngắn hặn, tin học văn phòng,…cho người học có cơ hội nâng cao kỹ năng, kiến thức, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của các doanh nghiệp khi tuyển dụng.

– Khảo sát về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của trường và nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động tại các doanh nghiệp.

– Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Phụ trách: Cô Phạm Hà Trang

Nhân viên: Nguyễn Văn Hiệp

Địa chỉ: Phòng Hợp tác và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A1, trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Xây dựng.

Số điện thoại liên hệ: trưởng phòng: 0353 938 912

4. Một số đơn vị ký kết hợp tác

Công ty Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) – Công Ty chủ quản

FLC Vĩnh Thịnh

 

Flamingo Đải Lải

 Nhà máy xe đạp Xuân hòa

 

BBHT – Đồng Tiến

BBHT – Jeil Vina 1, 2

CƯLĐ – Jeil Vina 

BBHT – Liên Á.

                                                                         Chúc các bạn thành công !

0969 227 255