Khoa Du lịch

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DU LỊCH

 

1. Chức năng:

+ Giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo đạt được các mục tiêu đào tạo

+ Xây dựng các kế hoạch, chương trình đào tạo và triển khai các kế hoạch đào tạo thuộc phạm vi khoa quản lý đến từng giảng viên để thực hiện.

+ Tổng hợp và phân tích kết quả đào tạo; kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo, tìm ra nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa.

+ Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy.

+ Quản lý và điều hành giảng viên, sinh viên thuộc khoa quản lý thực hiện các nhiệm vụ dạy và học.

+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chuyên môn và kết quả đào tạo thuộc phạm vi khoa quản lý.

2. Nhiệm vụ

+ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

+ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với các môn học, học phần thuộc khoa phụ trách; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung.

+ Quản lý giảng viên và sinh viên thuộc phạm vi quản lý của khoa.

+ Điều hành mọi hoạt động giảng dạy và học tập của khoa; kiểm tra các khâu giảng dạy trong suốt quá trình đào tạo.

+ Tổ chức hội thảo chuyên đề cấp khoa, nghiên cứu khoa học.

+ Đánh giá và phân loại các sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

+ Xây dựng các quy định về sử dụng thiết bị, về an toàn lao động, về phòng chống cháy nổ; quản lý và tổ chức công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, nhà xưởng phục vụ giảng dạy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: CB, GV, NV nhà trường đi du xuân đầu năm ở Chùa Hà Tiên – Vĩnh Yên, VP                                                                     Ảnh: Hoa Tẩm tú cầu                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Tập thể Hiệu trưởng khối THCS – TP Phúc Yên thăm và trải nghiệm                                                                                            Ảnh: Hồ vô cực

                                          Đường hầm điêu khắc                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

               

                     Ảnh: Quầy lễ tân khách sạn Nice Dream                                                                                                                      Ảnh: Vịnh Hạ Long

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Thầy và trò tham gia Hội thi ẩm thực đương đại 100 mon ăn từ rau và quả                                                                    Ảnh: Cầu vàng Đà Nẵng                                                                               

3. Cơ cấu tổ chức.

Phụ trách khoa: Cô Lỗ Thị Hằng

Địa chỉ: Khoa Du lịch (tầng 2, nhà A1, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xây dựng và Nghiệp vụ).

Số điện thoại:  0346.685.536 ( Cô Hằng)

0969 227 255