HĐQT & BGH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà: Trần Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông: Nguyễn Mạnh Trang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Bà: Nguyễn Thị Kim Dung – Thư kí,ủy viên Hội đồng quản trị

4. Ông: Đoàn Văn Thiết – Ủy viên Hội đồng quản trị

5. Bà: Nguyễn Thi Thu Phương – Ủy viên Hội đồng quản trị

 

BAN GIÁM HIỆU

1. Ông: Đoàn Văn Thiết – Hiệu trưởng nhà trường

2. Ông: Nguyễn Mạnh Trang – Phó Hiệu trưởng 

0969 227 255