TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ NGHIỆP VỤ

Số 349, Đường Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tell: 02113.863.208 Hotline: 0969.227.255 – 0912.227.255

Website: www.truongdaynghe.vn Email: truongdaynghephucyen@gmail.com