Vận hành nhà máy thuỷ điện

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm được được các kiến thức về kỹ thuật cơ sở để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề vận hành nhà máy thuỷ điện;

+ Nắm được sơ đồ nguyên lý chung của nhà máy thuỷ điện, chức năng và đặc tính kỹ thuật cơ bản của từng hệ thống;

+ Hiểu được sơ đồ cấu tạo, trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện;

+ Nắm được quy trình vận hành các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực

và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện;

+ Xác định được nguyên nhân xẩy ra sự cố trong quá trình vận hành để có biện pháp xử lý cần thiết;

+ Nắm được công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo, kiểm tra, giám sát kỹ thuật trong nhà máy thuỷ điện;

+ Hiểu rõ quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác các thiết trí điện trong nhà máy điện và trạm điện.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các thao tác đóng cắt các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện, đảm bảo đúng quy trình vận hành;

+ Kiểm tra, giám sát tình trạng làm việc và điều chỉnh được các thông số vận hành của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trợ trong nhà máy thuỷ điện;

+ Phát hiện kịp thời và xử lý được các sự cố thông thường của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện bảo đảm đúng quy trình xử lý sự cố các thiết bị;

+ Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra chuyên dụng;

+ Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường;

+ Phối hợp tổ chức được nơi làm việc cho các đội công tác khi cần thiết;

+ Ghi chép nhật ký vận hành và báo cáo đầy đủ, chính xác tình trạng thiết bị và các diễn biến trong ca vận hành;

+ Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào công việc thực tiễn của nghề.

3- Cơ hội việc làm:

– Người tốt nghiệp khoá đào tạo hệ Trung cấp nghề có khả năng làm việc tại các nhà máy thuỷ điện với chức danh trực tiếp vận hành sản xuất;

– Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng tự tìm việc làm, được tiếp nhận làm việc tại các nhà máy thuỷ điện hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật.

– Cơ học ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy.

– Vẽ điện.

– Vật liệu cơ -điện

– Điện kỹ thuật

– Điện tử công nghiệp.

– Nhà máy thuỷ điện

– Kỹ thuật an toàn.

– Phần điện trong nhà máy thuỷ điện

– Tua bin thuỷ lực

– Thiết bị cơ khí thuỷ công

– Hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện

– Đo lường điện.

– Khí cụ điện.

– Máy điện.

– Bảo vệ rơle.

– Kỹ thuật điều khiển động cơ điện.

– Vận hành thiết bị điện

– Vận hành tua bin thuỷ lực.

– Vận hành thiết bị cơ khí thuỷ công

– Vận hành hệ thống thiết bị phụ.

– Thực tập nguội cơ bản.

– Thực tập điện cơ bản

– Thực tập lắp mạch điện điều khiển.

– Thực tập vận hành.

– Thực tập sản xuất

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ
Địa chỉ: 349 Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩ nh Phúc
Điện thoại: 08 665 035 36 * Mobile: 098 217 13 36
Email: truongdaynghephucyen@gmail.com
Website: www.truongdaynghe.vn

0969 227 255