Trắc địa công trình

1. Thời gian khai giảng khóa học:
    – Khóa học được tổ chức khai giảng hàng tháng với số lượng 2 khóa/tháng.
    
2. Chương trình đào tạo: Bao gồm 06 chuyên đề:
a) Bài 01. Giới thiệu
– Định tâm máy.
– Cân chỉnh máy.
– Cách bảo quản máy móc trong quá trình đo.
– Các sai số trong quá trình đo đạc
b) Bài 02. Phương pháp đo dài
– Đo dài bằng phương phương pháp dây cung tự động
– Đo dài bằng mia
– Xác định đường thẳng qua chướng ngại vật
c) Bài 03. Đo cao hình học
– Đo cao phía trước
– Đo cao từ giữa
– Đo cao phức tạp
– Phương pháp chuyền cao độ
d) Bài 04. Đo góc
– Đo góc bằng
– Đo góc đứng
e) Bài 05. Đo đường cong
– Đo đường cong tròn
– Tính toán và đo đạc các yếu tố cơ bản của đường cong
f) Bài 06. Đo vẽ bình đồ-Lập lưới khống chế trắc địa

 

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ
Địa chỉ: 349 Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩ nh Phúc
Điện thoại: 08 665 035 36 * Mobile: 098 217 13 36
Email: truongdaynghephucyen@gmail.com
Website: www.truongdaynghe.vn

0969 227 255