Tin học văn phòng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

– Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính;

– Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm máy tính dùng cho văn phòng;

– Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản;

– Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng của chúng;

– Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ;

– Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị để đưa ra giải pháp xử lý.

Kỹ năng:

– Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;

– Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;

– Sử dụng được bộ Open Office;

– Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;

– Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus và bảo mật dữ liệu;

– Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ;

– Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ;

– Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng;

– Xử lý được hầu hết các sự cố máy tính và mạng nội bộ;

– Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình;

– Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng;

– Tự nâng cao trình độ chuyên môn;

– Kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn;

– Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ.

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ
Địa chỉ: 349 Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩ nh Phúc
Điện thoại: 08 665 035 36 * Mobile: 098 217 13 36
Email: truongdaynghephucyen@gmail.com
Website: www.truongdaynghe.vn

0969 227 255