1. Giới thiệu ngành học

Ngành “QUẢN LÝ XÂY DỰNG” tiền thân là ngành Kinh tế xây dựng với quá trình tổ chức đào tạo gần 20 năm tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP.Hồ Chí Minh (HCC) nói riêng và gần 50 năm tại các trường Đại học lớn trong cả nước. Tại HCC, nội dung đào tạo của ngành Quản lý xây dựng bao gồm một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng và được tập trung sâu vào những kiến thức về kinh tế trong xây dựng như:

– Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

– Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu trong xây dựng;

– Lập Định mức và Đơn giá trong xây dựng;

– Lập và thẩm định Dự toán xây dựng công trình;

– Lập hồ sơ thanh quyết toán xây dựng;

– …

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo với tổng thời gian là 2,5 năm sẽ được cấp Bằng tốt nghiệp KỸ SƯ THỰC HÀNH theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Cơ hội nghề nghiệp

Với mục tiêu và kiến thức được trang bị, các Kỹ sư thực hành ngành Quản lý xây dựng tại HCC sẽ phát huy tốt năng lực chuyên môn tại:

– Cơ quan chuyên môn Nhà nước về xây dựng (như Sở Xây dựng; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế hạ tầng;…);

– Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về đầu tư xây dựng;

– Tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng,…

tìm việc làm trên Timviec365.vn,

3. Vị trí việc làm

Ngay khi tốt nghiệp, các Kỹ sư thực hành ngành Quản lý xây dựng với kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn được trang bị, sẽ có khả năng thực hiện tốt các công việc tại các Ban QLDA, các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn xây dựng như: Lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; Tổ chức hoạt động đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu xây dựng; Lập Định mức và Đơn giá trong xây dựng; Xác định Chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Lập và thẩm định dự toán xây dựng; Lập hồ sơ thanh quyết toán xây dựng; Lập kế hoạch và tổ chức, quản lý quá trình thi công xây dựng; Giám sát thi công xây dựng;…

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ
Địa chỉ: 349 Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩ nh Phúc
Điện thoại: 08 665 035 36 * Mobile: 033 349 1111
Email: thanhxuandaynghe@gmail.com – day20nghe@gmail.com
Website: www.truongdaynghe.vn