Điện tử công nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Điện tử công nghiệp cơ bản
 • Sửa chữa bộ nguồn Switching
 • Sửa chữa mạch điều chỉnh điện áp nguồn xoay chiều
 • Sửa chữa mạch điều chỉnh điện áp nguồn một chiều công suất lớn.
 • Sửa chữa bộ điều nhiệt
 • Sửa chữa mạch Inverter
 • Sửa chữa mạch Driver công suất
 • Sửa một phần cứng PLC
 • Phân tích sơ đồ mạch tất cả các hang
 • Phương pháp sửa nguội, sửa không gắn vào máy
 • Tìm pan và sửa chữa các pan thường gặp

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ
Địa chỉ: 349 Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩ nh Phúc
Điện thoại: 08 665 035 36 * Mobile: 098 217 13 36
Email: truongdaynghephucyen@gmail.com
Website: www.truongdaynghe.vn

0969 227 255