I. Chương trình đào tao:

Chương trình đào tạo chuyên ngành Cấp Thoát nước trình độ cao đẳng nhằm mục đích trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị và có tư cách đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, có hiểu biết cơ bản về đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước, có chuyên môn vững vàng.

Quản lý và vận hành: trạm xử lý cấp nước, trạm xử lý nước thải, trạm bơm và trạm xử lý nước cấp nông thôn.

Thiết kế: thiết kế mạng lưới cấp nước đô thị, mạng lưới thoát nước đô thị, hệ thống cấp thoát nước trong công trình, tham gia thiết kế nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải.

Thi công và giám sát: Triển khai thi công và giám sát thi công các công trình Cấp thoát nước trong nhà, xử lý nước và mạng lưới phân phối; thống kê khối lượng và lập dự toán công trình.

II. Kiến thức và kỹ năng được trang bị:

Trong quá trình học tập sinh viên lựa chọn hướng phát triển ngành nghề sau khi tốt nghiệp phù hợp với bản thân và mong muốn đạt được theo các nhóm vị trí công việc sau này với các kỹ năng chuyên môn sau:

– Vận hành và quản lý kỹ thuật được Trạm xử lý nước vừa và nhỏ, vận hành các công trình đơn vị trong nhà máy xử lý nước lớn. Quản lý và xây dựng kế hoạch bảo dưỡng mạng lưới cấp nước, thoát nước. Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp thoát nước công trình nhà cao tầng. phòng chống thất thoát nước trong mạng lưới cấp nước đô thị;

– Sử dụng được các thiết bị, phần mềm phục vụ công tác quản lý vận hành các công trình cấp thoát nước;

– Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế.;

– Đề xuất và lựa chọn sơ đồ nguyên lý, sơ đồ công nghệ;

– Tính toán và thiết kế được Mạng lưới cấp nước, Mạng lưới thoát nước đô thị, trạm xử lý nước cấp, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, hệ thống cấp thoát nước công trình;

–  Bóc tách khối lượng và lập dự toán.

– Đọc hiểu được bản vẽ xây dựng, cấp thoát nước và các tài liệu liên quan. Có kỹ năng đo bằng thước cá nhân, có kỹ năng đọc hiểu số đo trong trắc đạc.

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, thiết bị thi công;

– Lấy dấu, uốn, hàn gia công phụ kiện, mối nối;

– Lắp đặt đường ống hệ thống cấp thoát nước trong công trình, Mạng lưới cấp thoát nước đô thị, lắp đặt thiết bị và đường ống công nghệ trong các công trình xử lý nước cấp, xử lý nước thải theo bản vẽ thiết kế;

– Tổ chức thi công trên công trường.

– Có kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt, làm việc theo nhóm, có thể diễn giải ý tưởng và giải pháp kỹ thuật bằng hình vẽ, sơ đồ, lập bảng gồm cột và hàng để chiết tính. Có năng lực thuyết trình, trình bày một vấn đề kỹ thuật trước đám đông người nghe, có khả năng truyền đạt cho công nhân, cán sự để hiểu ý định của mình và khả năng độc lập giải quyết vấn đề kỹ thuật ngoài công trường.

– Khả năng sử dụng tin học văn phòng trình độ A và ngoại ngữ trình độ A2.

– Khả năng tự học, cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

3.  Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên làm được những việc như sau:

– Quản lý kỹ thuật, vận hành các công trình hoặc các đơn vị, doanh nghiệp:

– Nhà máy xử lý nước cấp, Công trình thu và trạm bơm nước, nhà máy xử lý nước thải đô thị, trạm xử lý nước thải trong khu công nghiệp và nhà máy xí nghiệp, Mạng lưới cấp nước, Mạng lưới thoát nước, trạm bơm thoát nước;

– Đơn vị quản lý bất động sản, quản lý nhà (vận hành hệ thống cấp thoát nước tòa nhà).

– Tư vấn thiết kế công trình tại:

– Công ty công nghệ môi trường, công ty kinh doanh thiết bị và công nghệ trong lĩnh vực nước và môi trường.;

– Đơn vị tư vấn thiết kế trong lĩnh vực cấp thoát nước, xây dựng, hạ tầng, công ty thi công trình giao thông.

– Thi công công trình:

– Các đơn vị thầu thi công công trình xây dựng, hạ tầng, kỹ thuật công trình, cấp thoát nước, môi trường;

– Giám sát thi công các công trình;

– Tổ chức thi công.

Khả năng học tập nâng cao:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cấp thoát nước sẽ được cấp bằng tốt nghiệp kỹ sư thực hành ngành Cấp Thoát nước và tiếp tục học tiếp lên Đại học khi có nguyên vọng với các chuyên ngành Cấp thoát nước hoặc ngành liên quan.

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng & nghiệp vụ
Địa chỉ: 349 Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩ nh Phúc
Tell: 02113.863.208 Hotline: 0969.227.255 – 0912.227.255
Email: truongdaynghephucyen@gmail.com
Website: www.truongdaynghe.vn