Công nghệ may và thời trang

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ may và thời trang được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ may và thời trang, có trình độ đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trong việc phân tích và thiết kế sản phẩm may mặc, tính chất cơ lý của các loại vật liệu, phối hợp màu sắc cho sản phẩm.

Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về thiết kế và cắt may các loại trang phục từ đơn giản đến phức tạp, quần áo sơ mi nam, nữ và áo khoác ngoài, đọc và lập bản vẽ chuyên ngành, kết cấu sản phẩm, quy cách tiêu chuẩn đường may và phương pháp lắp ráp sản phẩm, sử dụng các loại thiết bị, cữ giá dùng trong ngành may, kiểm tra phân loại nguyên liệu, phụ liệu, chuẩn bị sản xuất, giác sơ đồ, tính toán định mức nguyên vật liệu, phụ liệu và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chương trình khóa học cũng bao gồm các nội dung về chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh, công nghệ thông tin.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành kỹ thuật viên may và thiết kế thời trang, có thể làm việc trong các xí nghiệp may công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh về may và thời trang.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức

– Trình bày được quy trình sản xuất may thời trang tại các xí nghiệp, phân xưởng sản xuất may thời trang, từ khâu nhận nguyên liệu tới cắt may hoàn thiện  sản phẩm – hòm hộp và đóng gói.

– Trình bày được phương pháp thiết kế sản phẩm từ đơn giản tới áo sơ mi thời trang, áo Jacket.

– Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên môn vào phân tích công việc, quy trình may thời trang và công nghệ sản xuất mới trong dây chuyền sản xuất may thời trang.

Về kỹ năng

–  Lựa chọn nguyên phụ liệu, xây dựng quy trình gia công phù hợp với đặc điểm sản phẩm may và thời trang.

– Vận hành, sử dụng, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, dụng cụ may Thời trang thành thạo và đảm bảo an toàn.

– May thành thạo, đảm bảo thời gian và tiêu chuẩn kỹ thuật các sản phẩm  cơ bản như quần âu, áo sơ mi, áo Jacket.

– Thiết kế cắt may các kiểu quần áo nam, nữ, áo Jacket thời trang phù hợp với đối tượng.

– Đảm nhận một số công việc của cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất may thời trang.

– Có khả năng phát hiện sai hỏng về kỹ thuật, mỹ thuật của các bộ phận, chi tiết may thời trang liên quan.

– Lập được tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế.

– Kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền may thời trang.

– Có khả năng sáng tác mẫu mới từ mẫu căn bản.

0969 227 255