BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ

                         

Đối với học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào học tại trường TCNKTXD và NV hoàn thành chương trình đào tạo hệ song bằng (3 năm 2 bằng )được cấp: 1 bằng tốt nghiệp THPT và 1 bằng Trung cấp nghề.

Mặt trước

Mặt sau

0969 227 255