All posts by: admin

About admin

ĐỢT 2 DÀNH CHO HỌC VIÊN LÀ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ NĂM 2021 THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày 1/3/2021 đến ngày 15/03/2021 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO:Lái xe, Công nghệ ô tô, Điện dân dụng, Điện công nghiệp, Nghiệp vụ nhà hàng, Công nghệ may và thời trang, Hướng […]

Ai là chiến sỹ – Chúng tôi luôn đồng hành là chiến sỹ, thân làm sứ mệnh nghiệp nghề, luôn chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho các chiến sỹ. Và toát ra sự mạnh mẽ của bản thân để đồng hành cùng các chiến binh. Luôn mở rộng vòng tay chào đón các em […]

Ai là chiến sỹ – Chúng tôi luôn đồng hành là chiến sỹ, thân làm sứ mệnh nghiệp nghề, luôn chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho các chiến sỹ. Và toát ra sự mạnh mẽ của bản thân để đồng hành cùng các chiến binh. Luôn mở rộng vòng tay chào đón các em […]

Ai là chiến sỹ – Chúng tôi luôn đồng hành là chiến sỹ, thân làm sứ mệnh nghiệp nghề, luôn chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho các chiến sỹ. Và toát ra sự mạnh mẽ của bản thân để đồng hành cùng các chiến binh. Luôn mở rộng vòng tay chào đón các em […]

Ai là chiến sỹ – Chúng tôi luôn đồng hành là chiến sỹ, thân làm sứ mệnh nghiệp nghề, luôn chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho các chiến sỹ. Và toát ra sự mạnh mẽ của bản thân để đồng hành cùng các chiến binh. Luôn mở rộng vòng tay chào đón các em […]

0969 227 255