STT

Trình độ đào tạo Thời gian đào tạo Văn bằng tốt nghiệp Hình thức và đối tượng tuyển sinh
1 Sơ cấp <12 tháng Chứng chỉ Theo nhu cầu của người học
2 Trung cấp 2 năm Bằng TN Trung cấp Xét tuyển,

tốt nghiệp THCS

3 Văn hóa THPT

+ Trung cấp

3 năm Bằng TN Trung cấp, TN THPT
+ Cao đẳng Học tiếp từ

1-1,5 năm

Bằng Cao đẳng

(Kỹ sư thực hành)

4 + Cao đẳng 3 năm Bằng Cao đẳng

(Kỹ sư thực hành)

Xét tuyển,

tốt nghiệp THPT

5 Cao đẳng chương trình chất lượng cao 3 năm Bằng Cao đẳng chương trình đào tạo chất lượng cao

(Kỹ sư thực hành)

6 + Cao đẳng liên thông 1-1,5 năm Bằng Cao đẳng

(Kỹ sư thực hành)

Xét tuyển,

tốt nghiệp Trung cấp trở lên